با توجه به اینکه محتواهای مجله ویدئویی کلاسور در هر دسته و هر طبقه بندی ، به شکل منظم برای شما مخاطبان عزیز ازائه می شود ؛ لذا بر آن شدیم که تقویم آموزشی مجله را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم.

در اختیار داشتن این تقویم هفتگی برای شما مخاطبان عزیز این دو مزیت را به همراه دارد:

  • امکان برنامه ریزی دقیق برای مشاهده ویدئو.
  • اطلاع دقیق از عناوین سِیرهای مطالعاتی که در مجله بارگذاری خواهد شد.

مجدداً یادآوری می کنیم که برای استفاده هرچه بهتر از تمامی دسته بندی های محتوایی مجله ویدئویی کلاسور می توانید از راهنمایی های دستیار منتور (آقای عندلیب) استفاده نمایید.

اکنون به حول قوّه الهی ؛ می توانید تقویم پرورشی – آموزشی مجله ویدئویی کلاسور را به شرح ملاحظه نمایید: